Sürdürülebilirlik

Dünya genelinde her yıl ortalama 1 milyar adet denim pantolon üretilmektedir.

Her pantolon içinse tarım,kumaş üretim ve pantolon üretim toplamı olarak yaklaşık 7.500 lt su harcanıldığı tahmin edilmektedir.

Son 15 yıla baktığımızda ise kullanım oranının 2 katına çıktığını ve kullanım süresinin ise %40 oranında azaldığını tahmin etmekteyiz. Bu verilere baktığımızda daha çok almaktayız ve bununla orantılı olarak aldıklarımızı daha kısa süre kullanmaktayız.

Her yıl $460 milyar değerinde ürün, yakma veya atık tesislerine gönderilmektedir. Araştırmalar göstermektedir ki geri dönüşüm oranı %1 civarlarındadır.

Pamuk tarlalarına baktığımızda bu tarlalar,ekilebilir arazide %2,4 kadar yer kaplamaktadır fakat zirai ilacın yalnız %16’sı pamuk üretimi için kullanılmaktadır

 

Her gün ortalama 5.000 kişinin zirai ilaç nedeniyle hayatını kaybettiği sayısal verilerle ispatlanmıştır.

Denizlerdeki kirlilik içinse bu konunun aynı olduğunu söyleyebiliriz. Araştırmalara göre denizlerde bulunan plastik miktarı her yıl hızla artmaktadır.

Buna örnek olarak Pasifik Okyanusu’na baktığımızda daha şimdiden 3,5 milyon km2 bir plastik kıtası oluşmuş durumdadır. Bununla beraber tüketim ve atık hızı bu şekilde devam ederse 2050 yılına geldiğimizde denizlerde balıktan çok plastiğin yer alması tüm dünyaca beklenmektedir.

Bu probleme çözüm olarak en kısa sürede Döngüsel Ekonomi modelinin uygulamaya konulması gerekmektedir.

Son 5 yıla baktığımızda Tekstil endüstrisinin her aşamasında sürdürülebilirlik bilinci kendine yer bulmaktadır. Yani Tüketiciler bilinçleniyor, markalar da bu imaj ile öne çıkmak için büyük atılımlar yapıyorlar. Tedarikçiler ise artık üretim organizasyonlarını bu doğrultuda yönetmeye başladı bile.

% 0
Suyu Koruyoruz
% 0
Geri Dönüşüme Önem Veriyoruz
% 0
Çevreye Uyumlu Çalışıyoruz

Biz de şeffaf, denetlenebilir ve raporlanabilir bir sistemde;

  • Elyaf, iplik kullanımı (petro-kimya ürünlerinden ziyade doğal elyafların kullanılması)
  • Kumaşların biyolojik olarak parçalanabilir nitelikte olması
  • Geri dönüştürülmüş ürünlerden üretilmiş kumaşların kullanımı
  • Daha temiz boyalarla işlem yapmayı
  • Zararlı, yasaklı kimyasallardan arındırılmış proses kullanımını arttırmayı
  • Su, enerji, atık yönetimi gibi başlıklar altında çeşitli atılımlar yapmak niyetindeyiz.

0